Archive for April 2010

Memoria vs memorie

April 24, 2010

Paul Ricour numea memoria..un exercitiu de refacere a identitatii unei natiuni.

Dar cum sa faci asta,cand nimeni nu preia responsabilitatea pentru greselile trecutului, ba mai mult, memoria colectiva a devenit spatiul unei lupte politice continue, iar sloganurile de-a dreptul publicitare ascund de fapt opozitia intre amintiri selective, deseori corespunzatoare pozitiilor rivale. Traim intr-o lume unde fiecare isi are propria sa uitare.

Sensul a ceea ce a avut loc in ultimii 20 de ani a alterat sensul notiunii de memorie in sine. Pana cand nu va exista viziunea si interpretarea coerenta a trecutului comun de catre intreaga societate, povestea dominanta va fi formata din amintiri si interpretari care o vor schimba.

Iata de ce sunt importante apelurile la “Invierea Romaniei”facute in spiritul sarbatorilor trecute de catre intelectualii romani. Actorii politici ai momentului ar trebui sa inteleaga ca am stat suficient pierduti in catacombele istoriei recente si ca toate obstacolele asezate in calea construirii unui adevarat stat de drept au dus la luptele sociale si politice care se desfasoara in prezent.

Cercetarea acestor file este important sa fie liniara, coerenta si univoca si sa incorporeze cat mai putina subiectivitate, experiente personale, credinte sau emotii sau vreun angajament politic, chiar daca acest lucru este extrem de dificil de realizat.

Cadrul abordarilor in acest caz este important, fiindca genereaza interpretari ale trecutului,din care rezulta actiunile care sunt incorporate in prezent, iar constructia la nivelul societatii a unei banci de date a amintirilor comune este oricum subiect de litigiu, conflicte sau lupte.

Se simte efectiv nevoia ca aceste amintiri sa devina istorie scrisa, ca sensurile atasate sa faca posibila viziunea asupra scenariilor complexe sociale si politice, care au rezultat din ea si totodata sa influenteze peisajul institutional actual la toate nivelurile:executiv, judecatoresc, legislativ, comisii speciale, forte armate, politie. Acestea trebuie sa tina cont de elementele istorice reale, cele probate, dupa ani de taceri institutionale, care trebuie sa construiasca un viitor cu adevarat democratic, tinand cont de adevarul pana azi ocultat al trecutului. Poate ca ar trebui sa ii trimitem pe toti sa vizioneze filmul lui Patricio Guzman- The battle of Chile, in care memoria este incapatanata, ea nu demisioneaza din trecut si insista sa fie prezenta.

Omul nu este niciodata o coala alba…in el se inmagazineaza trairi, amintiri, vorbe, fapte…depinde carei scari valorice ii apartii . Depinde in care dintre cele doua semne, plus sau minus te afli si  chiar daca cu o floare nu se face primavara, adunand memoria tuturor se ajunge la memoria colectiva, niciodata repet…o coala alba.

In acest context istoricii, artistii cuvantului, ai muzicii, ai teatrului, actorii politici au datoria sa nu polueze memoria nimanui niciodata, fiind in acelasi timp artizanii memoriei colective.  Dar pentru asta ar trebui sa devenim o tara de “ecologisti” si sa descoperim cine-i poluatorul si pe baza unor legaturi de cauzalitate si  sa aplicam principiul “poluatorul plateste”….

Se simte cineva…poluator de memorie ?

Va invit sa imbunatatim o lege !

April 17, 2010

Va astept cu propuneri concrete la acest draft de proiect !

Proiectul Legii lustraţiei

1.Titlul Legii:

LEGEA lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist

2.  Art. 1

a) persoana care a ocupat funcţii de conducere în aparatul central, regional sau judeţean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, al Partidului Comunist Român, al Uniunii Tineretului Comunist ( membrii şi membrii supleanţi ai CC al PCR / CC al UTC, Comitetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti ale PCR /UTC; membrii Comisiilor Centrale de Revizie, judeţene, municipale şi orăşeneşti; membrii Colegiului Central de partid al CC al PCR;

b) deputaţii Marii Adunări Naţionale şi ai Consiliilor populare judeţene, municipale şi orăşeneşti;

c) activiştii din aparatul de propagandă al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste de la nivel central, regional, raional şi judeţean, după caz, precum şi directorii de editură, redactorii – şefi, redactorii – şefi adjuncţi şi secretarii generali de redacţie ai instituţiilor de presă ale Partidului Muncitoresc Român, Partidului Comunist Român, Uniunii Tineretului Muncitoresc şi Uniunii Tineretului Comunist din România la nivel naţional, regional, raional sau judeţean, după caz;

d) persoanele din învăţământul de partid organizate şi finanţate de P.C.R. şi U.T.C

e) persoanele care au făcut parte din structurile organelor de Securitate şi persoanele care au colaborat cu Securitatea;

f) judecătorii şi procurorii de la toate unităţile şi parchetele civile şi militare care aveau funcţia de secretar de partid;

g) ambasadorii, miniştrii plenipotenţiari şi asimilaţi acestora, membrii corpului diplomatic în străinătate, precum şi şefii misiunilor comerciale române din străinătate şi adjuncţii acestora;

h) preşedintele şi preşedinţii de secţii ale Tribunalului Suprem, procurorul – general şi adjuncţii săi de la instanţele judecătoreşti civile, judecătorii precum şi persoanele de la toate instanţele şi parchetele care aveau funcţie de secretar de partid;

i) cei care au ocupat funcţii de conducere, la  nivel central, regional sau  judeţean, după caz, în cadrul Inspectoratelor de  Miliţie, comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii anchetatori din centralele de  detenţie politică şi  lagărele de muncă  forţată, secretarii de partid precum şi ofiţerii politici din cadrul acestor instituţii;

j) şefii misiunilor diplomatice şi  consulare române din străinătate;

k) cei care  au  activat în cadrul direcţiilor politice şi de  învăţământ ideologic din cadrul Ministerului Forţelor Armate sau Ministerului Apărării Naţionale;

  1. 3. Art. 2

Persoana care, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, s-a aflat în una din situaţiile prevăzute la art. 1, a susţinut sau a făcut parte din structurile de putere ale unui regim totalitar care a încălcat în mod deliberat drepturile omului prevăzute în tratatele internaţionale şi constituie un pericol real pentru democraţia din România şi pentru protejarea valorilor fundamentale prevătute în Constituţie. Persoanele prevăzute la art. 1 nu pot candida şi nu pot fi numite pe o perioadă de 5 ani consecutivi de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru următoarele demnităţi şi funcţii publice:

a)   preşedinte al României;

b)  deputat sau senator;

c)   membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

d)  primar, viceprimar;

e)   consilier judeţean sau consilier în Consiliul General al municipiului Bucureşti, consilier municipal, orăşenesc, comunal, sau de sector al municipiului Bucureşti;

f)    consilier prezidenţial sau consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale;

g)   secretar general, secretar general adjunct, şef de departament sau director general ori director în aparatul Senatului ori al Camerei Deputaţilor;

h)   membru al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, secretar general, secretar general adjunct sau director în cadrul aparatului Guvernului, ministerelor sau autorităţilor administrative autonome, membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi membru al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

i)     consilier de conturi al Curţii de Conturi sau judecător al Curţii Constituţionale;

j)    preşedinte sau şef de secţie al Consiliului Legislativ;

k)  avocat al poporului sau adjunct al acestuia;

l)     director, director adjunct în serviciile secrete;

m) membru în Consiliul de administraţie sau în conducerea executivă a Băncii Naţionale a României;

n)   membru în adunarea generală a acţionarilor sau în consiliul de administraţie al regiilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital de stat, ca reprezentant al intereselor statului român;

  • o)  judecători, procurori generali sau procurori generali adjuncţi;

p)  personal al corpului diplomatic şi consular, şi persoanele asimilate acestora cu funcţii de conducere în cadrul corpului diplomatic şi consular;

q)  comandanţii şi şefii de stat major ai unităţilor Jandarmeriei Române;

r)    şef al Statului Major General al Armatei, adjunct şi şef de direcţie în cadrul Statului Major General, comandant de Armată şi adjuncţi ai acestora;

s)   directori şi directori adjuncţi ai Serviciului de Pază şi Protecţie, ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, ai Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe;

t)    preşedinte sau director general al agenţiilor sau instituţiilor de stat la nivel naţional, dacă aceste funcţii au fost obţinute prin numire;

  1. 4. Art. 3

(1)   Persoana care îşi depune candidatura pentru una din funcţiile alese, prevăzute la art. 2, depune o declaraţie olografă pe propria răspundere, prin care precizează dacă s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1.

(2)   Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va emite, în termen de 90 de zile de la data alegerilor, un certificat de compatibilitate, conform dispoziţiilor Legii 187/1999, cu modificările ulterioare.

(3)   Declaraţia pe propria răspundere depusă de un candidat la o funcţie aleasă din cele prevăzute la art. 2 este verificată de Autoritatea Electorală Centrală în momentul primirii certificatelor prevăzute la alin. (2) şi, atunci când este cazul, trimite dosarul organelor penale abiliatate să cerceteze fapta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, reglementată şi sancţionată de Codul Penal, semnalând persoanei în cauză, precum şi organelor de control starea de incompatibilitate.

(4)   Rezultatele verificărilor se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, prin grija Biroului Electoral Central.

(5)   Persoana aleasă într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 care s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1 îşi va continua mandatul până la expirarea acestuia.

(6)   Pentru persoana aleasă, termenul de 5 ani curge de la expirarea mandatului.

  1. 5. Art. 4

(1)   În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoana care exercită o funcţie sau demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 2 sunt obligate să depună la instituţia la care îşi desfăşoară activitatea o declaraţie pe proprie răspundere, olografă, prin care să precizeze dacă s-au aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1.

(2)   Persoana numită într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 care nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (1) este considerată demisă sau, după caz, devine incompatibilă cu exercitarea demnităţii respective, la expirarea termenului de 30 de zile.

(3)   Persoana numită într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 din a căror  declaraţie rezultă că s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1 este demisă de drept de la data înregistrării declaraţiei, sau, după caz, devine incompatibilă cu exercitarea demnităţii respective.

Puteti consulta amendamentele parlamentare la acest proiect de lege, ca sa vedeti ce au in minte alesii nostri !

Tabel centralizator Plx282-06,amend.

Ateliere de Patrimoniu

April 13, 2010

Asociaţiile RPER-Franţa şi RPER-România, împreună cu Ambasada Franţei în România, Muzeul Ţăranului Român şi Institutul Cultural Român, organizează :

“ATELIERE de PATRIMONIU”

Epilogul primei ediţii a « Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri », UdV 2009, derulată sub înaltul patronaj al Academiei Române (Turda / Potaissa – Roşia Montană / Alburnus Maior)

Expoziţie multimedia şi mese rotunde

marti 20 aprilie – vineri 30 aprilie  2010

la Muzeul Ţăranului Român, Sala « Irina Nicolau » – Bucureşti

Vernisaj: marţi 20 aprilie, orele 18

în prezenţa Excelenţei Sale Henri PAUL, Ambasadorul Franţei în România

Mese rotunde :

ATELIER I : « Vestigii arheologice din Munţii Apuseni şi punerea lor în valoare în cadrul turismului cultural », miercuri 21 aprilie, orele 14-18

ATELIER II : « Arhitectura vernaculară specifică şi tehnici de restaurare », vineri 23 aprilie, orele 14-18

ATELIER III : « Modalităţi de salvare şi conservare a patrimoniului, în respectul filozofiei ICOMOS Salvarea spiritului locului », luni 26 aprilie, orele 14-18

ATELIER IV : « Muzeologia tehnică si culturală », marţi 27 aprilie, orele 14-18.

Expozitia cuprinde fotografii si instalatii video cu amprente arheologice, arhitecturale, cu imagini de peisaj si etnografie realizate in cadrul parcursului UdV2009 « PE DRUMURILE ROMANE in TARA MOTILOR » editia I, intre  Turda/Potaisa  si Rosia Montana/Alburnus Maior.

Drumurile romane din Ţara Moţilor sunt puţin cunoscute şi necartografiate, deşi prin bogăţia de informaţii istorice pe care le poartă şi prin frumuseţea zonelor pe care le traversează, ele merită să fie introduse în turismul cultural şi sportiv, după modelul european.

Programul « Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor » al Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri, ce se desfăşoară în trei ediţii (2009, 2010, 2011), are ca scop recunoaşterea valorii istorice a acestor vestigii şi introducerea lor în reţeaua turistică a « Drumurilor Romane » din Europa. Filozofia proiectului este inspirată de Declaraţia ICOMOS de la Quebec din 4 octombrie 2008 de « păstrare a spiritului locului », prin salvarea patrimoniului material şi imaterial, mijloc novator şi eficient de contribuţie la dezvoltarea durabilă şi socială în întreaga lume.

În cadrul primei ediţii, între 21 august şi 5 septembrie 2009, studenţi şi doctoranzi participanţi la Program, viitori specialişti şi actori ai politicii de patrimoniu pe modelul european, împreună cu organizatorii, au parcurs zilnic diverse tronsoane în vederea re-identificării drumului roman ce lega Turda (Potaissa) de Roşia Montană (Alburnus Maior).

Observaţiile făcute pe teren au permis identificarea unor sectoare bine conturate din drumul roman în raza localităţilor Buru, Vidolm, Lunca Arieşului, Salcia si Lupşa. S-a constatat totodată că există porţiuni considerabile care au fost afectate în decursul timpului de eroziunea solului, alunecări de teren sau activităţi agricole, astfel că traseul rutier antic nu mai este vizibil în mod continuu.

RPER intenţionează să propună pentru clasare în lista monumentelor şi siturilor istorice tronsoanele conservate, care ulterior, în colaborare cu administraţia locală, să fie curăţate şi marcate pentru a putea fi incluse în circuitele turistice. De asemenea, traseele turistice identificate, care se suprapun parţial peste anticele drumuri romane, s-ar putea înscrie în rândul drumurilor verzi, accesibile doar drumeţiilor şi mijloacelor de transport nemotorizate şi nepoluante (cicloturism, turism ecvestru).

Parteneri : Muzeul Ţăranului Român, Institutul Cultural Român,  Ambasada Franţei din România, Muzeul Naţional al Unirii (Alba Iulia), Centrul de Cercetarea Patrimoniului Transilvănean (ICPTCE) al Universităţii « Lucian Blaga » (Sibiu), Pro Patrimonio, OVR, Asociaţia EcoAssist (Bucureşti), Fundatia Florian, Bang & Olufsen

Parteneri mass media : Radio Guerilla, TVR Cultural, Revista Observatorul Cultural, Revista Orizont, Revista Formula AS.

Contacte : rper.romania@yahoo.com

În atenţia : Flaviu Barbacaru, Curator « Ateliere de Patrimoniu », vicepreşedinte RPER – Fr

Conf. univ. dr. Horia Ciugudean, Coordonator didactic, vicepreşedinte RPER – Ro

Ştefana Bianu, Coordonator, presedinte RPER – Fr

Un gand pentru Polonia

April 10, 2010

La o distanta de 70 de ani, doua evenimente tragice au indoliat poporul polonez.

5 martie 1940 – Masacrul de la Katyń – data cand a disparut floarea celei de-a doua republici.

Din documentele cercetate îndeosebi în perioadele guvernărilor Gorbaciov şi Elţîn reiese că poliţia politică NKVD a selecţionat cu premeditare pentru execuţie ofiţeri şi oameni cu pregătire, ingineri, profesori, avocaţi, funcţionari înalţi, latifundiari, aristocraţi, preoţi. NKVD-ul a aplicat o epurare pe criterii de „clase sociale” (subliniază, bazat pe documente, cercetătorul Zaslavsky). Ordinul de execuţie, a fost emis de NKVD la 5 martie 1940 şi a fost semnat şi de Nikita Hruşciov, potrivit unei mărturii documentate din partea şefului NKVD-ului, Lavrenti Beria.

10 aprilie 2010 – un accident de avion stinge floarea celei de-a treia republici poloneze, plecata sa comemoreze victimele din 1940.

Este o rana care se va vindeca foarte greu….spune fostul presedinte Aleksander Kwaśniewski.

Cuvintele sunt prea sarace sa descrie aceasta tragedie si pierderea inestimabila a Poloniei.

Ca simbolistica, moartea inseamna o eliberare de fortele negative si regresive, dematerializarea si descatusarea fortelor ascensionale ale spiritului. In mitologie, moartea este fiica a noptii si sora a somnului. Cand traiesti la nivel material, moartea nu are valoare simbolica. Insa cand elita Poloniei a intrat in moarte intr-un loc unde se ducea lupta impotriva mortii fara de noima, atunci, indiscutabil moartea capata proportii si semnificatii simbolice. Ea nu mai apare ca  nimicire trupeasca, ci ca o inaltare spirituala. Nu mai este simbolul perisabilitatii umane, ci al devenirii ei. Prin moartea elitei poloneze, tara si poporul intra de fapt in spiritualitate, in raiul care pune capat ambivalentei iadului.  Asa cum spunea Eliade moartea naste viata, insa nu orice moarte.  Mors ianua vitae !  (moartea este poarta vietii).

O tara fracturata….

April 8, 2010

Moartea unei natiuni se poate petrece si in mod natural din cauza tulburarilor organice ale sistemului, plin de probleme, care nu au cum sa aduca reconcilierea atata timp cat lupta intre partide, a transformat democratia intr-un concurs de jaf legislativ.

Daca vorbim despre educatie, constatam ca din 1990 si pana astazi,aceasta a produs numai oameni pe jumatate educati. Problemele vechi de etica si morala, nu si-au gasit solutia in religie….sau filosofie, superstitiile gen 666, fiind extrem de raspandite, chiar acum, cand stiinta a ajuns la apogeu.

Ca sa nu mai vorbim de moralitatea sexuala extrem de relaxata si v-as invita sa frunzariti ziarul click de astazi, ca sa realizati cu adevarat unde a ajuns fiinta umana din Romania lui 2010.

Moartea unei natiuni se poate petrece si din cauza propriei sale anarhii…cam aceasta este descrierea, care se aseamana intocmai cu cea a disparitiei democratiei ateniene.

O parte a ceea ce se intampla acum in Romania, putem citi in The Federalist 10, scris de Madison in noiembrie 1787.

O societate cu multe fracturi litigioase risca sa devina neguvernabila si sa sfarseasca printr-o implozie. Romania tinde sa ajunga in acest punct si cand ma uit la marionetele din Parlament ale tuturor partidelor, care se bucura de scenariile pe cale sa li se realizeze, imi dau seama ca NOI, cetatenii, suntem singurii vinovati de ceea ce se intampla. Fiindca nu ne asumam absolut nicio responsabilitate, stand comod intr-o tribuna, din care aplaudam in functie de simpatii sau interese, pe jucatorii din teren. Suntem precum agentii constatatori..

Intr-o tara in care justitia nu functioneaza, in care guvernul este aproape paralizat, violenta escaladeaza, legile sunt ignorate, intoleranta religioasa sau rasiala este prezenta si neadevarurile istorice sunt predate in scoala stau sa ma intreb, care sunt principiile fundamentale ale romanilor ? Care sunt acestea, concret ? Care sunt acelea convenite ? Daca imi raspunde cineva lemnos…ca ele sunt trecute in Constitutie, ii spun de pe-acum ca sunt doar chestiuni abstracte, fara niciun suport, atata timp cat Romania nu si-a facut publica Declaratia de Principii, printr-un Preambul.

Si oare….care sunt valorile romanilor sau ce reprezinta Romania ? A verificat cineva de curiozitate, daca romanii chiar le au ?

Toate partidele  se refera in discursurile lor la pastrarea valorilor…liberale, democrate, social democrate, liber democrate, conservatoare…in diverse combinatii si permutari… A prezentat cineva vreodata vreo lista cu ele ?

Sa nu mai vorbim despre decalajul de valorizare intre generatii, asa ca …a face apel la nucleul de valori inseamna practic, a nu face apel la nimic adevarat, real. Ne imbatam cu apa rece singuri.

Romania a fost planificata in 1990 ca o societate comerciala pe actiuni, in care actionarii au facut si fac ce stiu ei mai bine….dividendele lor !
In timpul asta, NOI cetatenii, avem preocupari interesante..care au ca obiect printre altele…ungurii si tiganii. Le admiram unitatea, care trebuie sa recunoastem ca este un model, ne chinuim din rasputeri sa ii romanizam, scapand din vedere ca devenim treptat, noi ne-romanii…

Societatea romaneasca devine pe zi ce trece grobiana, iar exemple sunt nenumarate. Am obosit sa le tot dau.

Divide et impera a inceput sa functioneze cand politicul a apasat butonasele rosii cu jump… si a creat antagonisme intre femei si barbati, ecologisti si dezvoltatori, liberalism social si conservatorism social,munca si management, saraci si bogati, tineri si batrani, nordisti si sudisti, partide si oricine, razboinici si pacifisti, credinciosi si atei, hetero si homo, romani si tigani, romani si unguri, romani si evrei si nu mai insir…

Astea nu-s numai dispute ideologice, ci fac practic UNITATEA, de NEATINS ! Orice incercare de unitate este imediat distrusa de catre cei interesati. Ne intrebam insa retoric, de ce nu exista societate civila sa ia atitudine, de parca societatea civila ar avea nom, prenom,profession…vorba unui film vechi romanesc, uitand ca noi suntem de fapt civilii.
Societatea civila romaneasca este in razboi cu ea insasi. Iar interesatii..promoveaza eficient furia, uneori pana la punctul de ura. Si nu realizam ca implicarea,generozitatea, demnitatea si compasiunea ne pot salva.

Suntem oare, un popor de oi ?

Serile de literatura si muzica – Adrian Suciu

April 8, 2010

In sfarsit, o initiativa apolitica..

Poem usor

Mereu am visat să iubesc o femeie
care sîngerează pe stradă. O literată
cinefilă şi melomană, cu inima pulsînd pe ritmuri
de Mozart, cu sincope din Dante.

O femeie lovită de grindină pe străzile fără durere,
bătută de prunci cu mînuţele lor caraghioase,
renumită pentru tăcerile ei din care stoarce
frică şi somn.

Aşa am ajuns, de cîteva toamne, să te iubesc pe tine,
care sîngerezi cu sîngele meu.

Poem de amor

atît te iubesc încît

copiii tuturor femeilor singure din lume au tată

iar noi sîntem un orfan plîngînd atîrnat de gîtul

unui bărbat care plînge

atît de iubesc încît

nici o armată nu mai ia prizonieri

învinşii mor toţi în dragostea noastră

iar noi sîntem un soldat aproape ucis

aninat de gîtul unui soldat mai mult viu

atît de iubesc încît ţi s-au asprit mîinile

atît de iubesc încît meriţi tot ce mi se întîmplă

HRISTOS A ÎNVIAT!

April 4, 2010

Mântuitorul a avut o cruce de lemn si o inima de aur. Azi multi avem cruci de aur si inimi de lemn.
Fie ca în clipa vestirii într-un glas a Invierii Celui fără de moarte, să renască şi puterea noastră de a iubi şi a ierta.

Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă şi un răspuns la fiecare întrebare!
Paşte Fericit!

PS. Multumesc Ana !


%d bloggers like this: