Posted tagged ‘casei’

Împărat pagân în țară creștină

January 16, 2012

A fost odată ca niciodată … pe un tarâm binecuvântat de Dumnezeu, a fost o țară creștină. Și oamenii de acolo trăiau un trai îndestulat și cu frica lui Dumnezeu … și aveau ei o gramadă de tradiții din moși-stramoși, pe care le respectau cu sfințenie, și de care erau ei tare mândri … aveau tradiții de nuntă, tradiții de naștere și de moarte, de botezuri și înmormântări, de sărbătorile creștine, de cinstire a recoltelor bogate, de respect al naturii inconjurătoare, și o sama de multe altele …

Și iată că s-au abătut odată vremuri de restriște și de război asupra țării creștine de care vorbim … au năvălit armatele străine în țară și au pus în fruntea ei un împărat pagân … mare nenorocire pe capul bietului popor creștin …

Fiindcă erau mulți morți în regimul împăratului păgân, lumea îi înmormânta conform tradițiilor locului … mortul era spălat și gătit în straie de sărbătoare, se făcea masă mare și priveghi cu multă lume, se deschideau larg ușile casei și porțile ogrăzii pentru a scoate sicriul din casă și a-l duce la cimitir, însoțit cu mare alai: lume, popi cântând cântece bisericești și purtând odăjdii strălucitoare … deși trist de stăpânire păgână, poporul creștin era fericit că Dumnezeu îi iubește și că pot să își urmeze tradițiile lor din moși strămoși.

Împăratul a văzut că poporul creștin își vede de tradiții netulburat de stăpânirea sa, și i s-a părut că este prea mare fast și risipă la înmormântări, așa că a dat o lege noua: morții să nu mai fie scoși din casă prin porțile ogrăzii larg deschise … porțile să rămâna închise, iar sicriul să fie scos peste gard. SMIRNA, EXECUTAREA!!! … ați înțeles???

Poporul cel creștin a fost tare mâhnit și îndurerat de noua lege care își bătea joc de morții și tradițiile lor creștine … au răbdat ei ce au răbdat, și până la urmă s-au dus cu jalba la un pustnic creștin, vestit pentru sfințenia lui … s-au plâns de batjocorirea tradițiilor lor, și l-au întrebat ce să facă sa scape de năpastă … pustnicul creștin le-a promis că o să se roage la Dumnezeu să îi scape de împăratul pagân care le-a făcut atâta rău … și s-a rugat pustnicul cât a putut el de fierbinte, și Dumnezeu (pentru că era un popor atât de credincios) le-a ascultat ruga și împăratul cel păgân a murit … mari rugăciuni de slavă și mulțumire s-au înălțat atunci la ceruri către Dumnezeu, și poporul cel creștin a crezut că a scăpat pe veci de năpastă …

Dar la conducerea țării s-a urcat atuncea fiul cel mare al împăratului. Cum a devenit împărat, acesta a decretat: CE A ZIS TATA A FOST BINE! Morții îi scoateți tot peste gard, fără să deschideți porțile cele mari … dar din casă nu îi mai scoateți pe ușile larg deschise … de acum încolo ii veti scoate pe fereastră … SMIRNA, EXECUTAREA!!! … ați înțeles???

Amărât tare sărmanul popor creștin, a răbdat el ce a răbdat noua obijduire căzută pe capul lor. Până la urmă s-au sfătuit ei și au hotărât să se ducă iar la pustnicul cel sfânt să îi sfătuiască ce să facă să scape de noul împărat păgân, mai rău chiar decât primul … pustnicul le-a promis că se va ruga din nou fierbinte la Dumnezeu să îi scape de năpastă … și iarăși s-a rugat la fel de fierbinte în numele poporului cel creștin, iar Dumnezeu (pentru că era un popor atât de credincios), le-a ascultat ruga, și împăratul acesta păgân a murit și el … mari rugăciuni de slavă și mulțumire s-au ridicat din nou la ceruri către Dumnezeu …

La conducerea țării s-a urcat fiul cel mic al bătrânului împărat păgân. Cum s-a instalat pe tron, acesta a decretat: CE A ZIS TATA A FOST BINE! Morții îi scoateți tot peste gard, fără să deschideți porțile cele mari … dar din casă nu îi mai scoateți pe ușa, nici pe fereastră … îi scoateți pe hornul casei … SMIRNA, EXECUTAREA!!! … ați înțeles???

Mare, mare amărăciune și supărare pe capul bietului popor creștin!!! Cu lacrimi în ochi s-au dus ei iar la pustnicul creștin, să îi sfătuiască ce să facă … și acesta a promis că iar se va ruga la Dumnezeu să îi scape și de noul împărat păgân … așa că iar a făcut rugăciunile lui cele mai fierbinți, iar Dumnezeu (pentru că era un popor atât de credincios), le-a ascultat ruga, așa că și împăratul acesta păgân a murit, și au scăpat de el … ba mai mult, Dumnezeu le-a dat voie de data asta să pună un împărat din rândul lor … nesfârșite au fost rugăciunile lor de mulțumire, și poporul era fericit că ruga lor a fost ascultată de Dumnezeu …

Cum s-a urcat la conducere noul împărat, a anulat regulile cele păgâne și a dat voie iarăși la tradițiile cele creștinești, din moși stramoși: morții vor fi scoși iarăși pe ușile și porțile larg deschise, cu alai bogat până la cimitir, și toate celelalte …

Dar, pentru că stăpânirile păgâne de dinainte secătuisera vistieria țării, noul împărat a pus o mulțime de dări și taxe … pe mărimea și bogăția colivei pentru mort, pe mărimea și luxul sicrielor, pe lărgimea ușilor și porților din gospodării, pe numarul de cai folosiți la dricuri … și pe toate cele … mare mâhnire s-a așternut atuncea pe sufletele poporului creștin … cu atât mai supărați erau ei, cu cât împăratul acesta era creștin de al lor, și nu se așteptau la biruri și taxe de la el … și iar s-au dus la pustnicul cel înțelept să îl îintrebe ce este de făcut … poate reușește cu rugăciuni la Dumnezeu să îi scape și de împăratul acesta …

Pustnicul cel sfânt a stat el și a cugetat îndelung, și a ținut post, s-a rugat la Dumnezeu de înțelepciune, și în cele din urmă a adunat poporul cel creștin în jurul lui și i-a sfătuit să mulțumeasca lui Dumnezeu de ce le-a dat, să se roage să îl țină pe împăratul acesta, CA SĂ NU REVINA IAR VREUN ÎMPĂRAT PĂGÂN LA CÂRMA ȚĂRII !

 


%d bloggers like this: