Posted tagged ‘BEI’

Nabucco a demarat !

September 8, 2010

Bruxelles, 6 septembrie 2010. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), IFC  – membră a World Bank Group – acţionarii Nabucco şi NABUCCO Gas Pipeline International GmbH au semnat azi scrisoarea de mandat. Semnarea documentului de către cele trei Instituţii Financiare Internaţionale (IFI) marchează startul procesului de evaluare a proiectului Nabucco, etapă necesară în vederea obţinerii unui potenţial pachet de finanţare de până la 4 miliarde de Euro. Nabucco este proiectul emblematic care va răspunde cererii viitoare de gaze naturale la nivelul UE, diversificând în acelaşi timp şi portofoliul de ţări furnizoare.

Potenţialul pachet de finanţare va fi alcătuit din până la 2 miliarde de Euro de la BEI, până la 1,2 miliarde de Euro de la BERD (până la 600 milioane de Euro pentru contul BERD şi până la 600 milioane Euro care urmează să fie sindicalizate către băncile comerciale) şi până la 800 de milioane Euro de la IFC (până la 400 milioane Euro pentru contul IFC şi până la 400 milioane Euro care urmează să fie sindicalizate către băncile comerciale).

Scrisoarea de mandat formalizează condiţiile în care cele trei IFI vor derula evaluarea proiectului Nabucco şi oferă un indiciu privind potenţialul nivel de finanţare. De asemenea, documentul stabileşte activităţile necesare înainte ca decizia finală de investiţie să poată fi luată.

Implicarea celor trei IFI este o dovadă a suportului global şi european de care beneficiază proiectul şi reprezintă o etapă importantă pentru asigurarea finanţării Nabucco. Implicarea, încă de la început, a instituţiilor financiare internaţionale va sprijini Nabucco în vederea atingerii celor mai înalte standarde privind evaluarea riscurilor de mediu şi sociale şi achiziţiile. Evaluarea proiectului va include un studiu aprofundat al aspectelor comerciale, sociale şi de mediu.

Proiectul Nabucco răspunde obiectivului prioritar al UE de a obţine siguranţă energetică prin intermediul diversificării rutelor şi surselor de aprovizionare. Acesta va furniza volume adiţionale de gaze naturale din surse diferite, prin intermediul unei noi rute de aprovizionare, către statele membre UE şi vecinii lor. Nabucco oferă o soluţie strategică, făcând posibil transportul de gaze naturale atât din Regiunea Caspică, cât şi din Orientul Mijlociu.

După finalizarea cu succes a evaluării, finanţarea va fi nevoie să fie aprobată de către organismele relevante ale fiecărei IFI. Agenţiile de asigurare a creditelor de export şi băncile internaţionale sunt aşteptate să înceapă evaluarea proiectului Nabucco imediat după cea a IFI. Angajamentele din partea potenţialilor creditori sunt preconizate pentru 2011.

Note pentru editori:
Despre Nabucco
Nabucco este noua punte de gaz între Asia şi Europa. Va conecta, în mod direct, regiunile cele mai bogate în gaze naturale – regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu, cu pieţele de consum din Europa. Gazoductul va face legătura între graniţa estică a Turciei şi Baumgarten în Austria – unul dintre cele mai importante terminale de gaze naturale din Europa Centrală – trecând prin Bulgaria, România şi Ungaria.

Despre IFI
Instituţii Financiare Internaţionale: este numele generic dat tuturor instituţiilor financiare care operează la nivel internaţional, începând cu băncile de dezvoltare, precum IFC – membră a World Bank Group – şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi terminând cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi autorităţile monetare, precum Fondul Monetar Internaţional.

Despre BERD
BERD, deţinută de către 61 de ţări şi 2 instituţii interguvernamentale, sprijină dezvoltarea economiilor şi democraţiilor din ţări din Europa Centrală şi Asia Centrală. www.ebrd.com.

Despre BEI
Banca Europeană de Investiţii a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1958 şi reprezintă banca de creditare pe termen lung a Uniunii Europene. Misiunea bancii este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre UE. BEI pune la dispoziţie fonduri substanţiale pe pieţele de capital, pe care le împrumută în condiţii favorabile pentru proiecte care contribuie la promovarea obiectivelor politicilor UE. BEI îşi adaptează constant activitatea în funcţie de evoluţia politicilor UE

În afară de sprijinirea proiectelor din statele membre UE, priorităţile sale de creditare includ finanţarea investiţiilor în viitoarele ţări membre ale UE sau în ţările partenere ale UE. BEI operează pe baza principiului de non-profit, finanţând la costuri apropiate de cele de împrumutare. Ratingul AAA constant al băncii este susţinut de un suport ferm al acţionarilor, de o bază de capital puternică, calitate excepţională a activelor, management conservator al riscului şi de o strategie precisă de finanţare. Mai multe informaţii pot fi găsite accesând www.eib.org.

Despre IFC
IFC, membră a World Bank Group, este o instituţie de dezvoltare globală care se concentrează pe sectorul privat din ţările în dezvoltare. IFC crează oportunităţi pentru ca oamenii să scape de sărăcie şi să îşi îmbunătăţească viaţa, oferind finanţare pentru a ajuta afacerile să angajeze oameni şi să furnizeze servicii esenţiale, mobilizând capital din alte surse şi livrând servicii de consultanţă în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile. Investiţiile noi ale IFC au urcat la un nivel record de 18 miliarde USD în anul fiscal 2010. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.ifc.org.

Despre Nabucco Gas Pipeline International GmbH
Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) a fost înfiinţată la 24 iunie 2004 pentru a dezvolta, a construi şi a opera conducta Nabucco. Cu sediul la Viena, compania activează pe segmentul midstream, este organizată conform principiilor de unbundling şi se supune legislaţiei Uniunii Europene. NIC este deţinută de acţionarii Nabucco şi este responsabilă de dezvoltarea, construcţia, operarea, negocierea şi alocarea capacităţii conductei Nabucco. NIC va fi singura companie în contact direct cu transportatorii şi va oferi o soluţie one-stop-shop, operând ca o entitate comercială independentă pe piaţă şi acţionând independent de companiile-mamă. Sistemul de conducte va fi construit de companiile naţionale Nabucco (NNC-urile), care sunt subsidiare ale NIC în fiecare ţară de tranzit.

Structura acţionariatului

Acţionarii Nabucco sunt: Bulgarian Energy Holding (Bulgaria), Botas (Turcia), MOL (Ungaria), OMV (Austria), RWE (Germania) şiTransgaz (România). Fiecare acţionar deţine o participaţie egală de 16.67% din Nabucco Gas Pipeline International GmbH. Acţionarii sunt cei responsabili pentru negocierea contractelor de aprovozionare cu gaze naturale.

BEH
Bulgarian Energy Holding EAD este o companie pe acţiuni deţinută 100% de către stat. Compania este condusă de un consiliu director format din 3 membri şi reprezentat de un Director Executiv. Structura Bulgarian Energy Holding EAD include şapte subsidiare: Mini Maritsa Iztok EAD, Maritsa East 2 TPP EAD, Kozloduy NPP EAD, NEK EAD, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz EAD şi Bulgartel EAD, al căror capital este deţinut în proporţie de 100% de către BEH. Două dintre subsidiarele BEH, Bulgartransgaz EAD şi Bulgargaz EAD, asigură transportul şi furnizarea de gaze. Bulgartransgaz EAD este proprietarul şi operatorul reţelei naţionale de transport de gaze naturale. Compania asigură transportul gazelor către Turcia, Grecia şi Macedonia. În acelaşi timp, compania deţine şi un depozit subteran de gaze naturale. Lungimea principalelor gazoducte este de peste 2645 km, din care 1700 km reprezintă reţeaua naţională de trasport. Reţeaua de transport a gazelor naturale pentru consumatorii locali şi pentru cea de tranzit include 10 staţii compresor şi 68 de staţii pentru reducerea presiunii gazelor naturale. În 2009, Bulgartransgaz EAD a asigurat transportul a 12,4 mld metri cubi gaz natural către ţări din regiunea balcanică. Bulgargaz EAD este singura companie din Bulgaria ce deţine licenţă pentru furnizarea de gaz natural. În 2009 Bulgargaz EAD a vândut pe piaţa internă 2,53 mld metri cubi gaz natural.

BOTAS
Compania turcă de stat, BOTAS, a fost înfiinţată în 1974 cu scopul de a transporta petrol din Irak în Golful Iskenderun. Având sediul central la Ankara şi peste 2700 de angajaţi, Botas asigură operarea eficientă a sistemului de transport a petrolului şi gazelor naturale pe întreg teritoriul ţării. Botas operează aproximativ 12 000 km de conducte de gaze naturale pe piaţa internă. Odată cu finalizarea oleoductului Baku-Tbilisi–Ceyhan (BTC), sistemul de conducte de petrol operat de Botas a ajuns la 3400km, iar capacitatea de transport se va mări de la 80,2 mil de tone pe an la 130,2 mil tone pe an. În calitate de trader de gaz natural, în 2008 Botas a importat şi vândut 38 mld metri cubi gaze naturale, ca urmare a semnării a 8 contracte distincte de vânzare-cumpărare încheiate cu companii din 6 ţări. Din această cantitate, 5.2 mld metri cubi au fost gaz natural lichefiat.

MOL
MOL Plc este o companie multinaţională integrată şi independentă, activând în domeniul petrolului şi gazelor, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Grupul MOL derulează operaţiuni în EMEA şi statele membre CIS, având peste 34.000 de angajaţi în întreaga lume. MOL deţine 5 rafinării de mare complexitate în Ungaria, Slovacia, Croaţia şi Italia, cu o capacitate de rafinare de 23,5 mtpa. Potrivit studiului mondial Wood Mackenzie, rafinăriile MOL din Ungaria şi Slovacia sunt printre cele mai eficiente din Europa. MOL are peste 1600 benzinării în Europa. De asemenea, grupul operează o reţea de conducte de gaze naturale de înaltă presiune de peste 5500 km în Ungaria. MOL activează şi în comercializarea şi distribuţia de gaze naturale la nivel regional şi a dezvoltat în 2009 un depozit subteran de înmagazinare a gazelor naturale cu o capacitate mobilă strategică de de 1,2 mld metri cubi şi o capacitate comercială de 0,7 mld metri cubi. În domeniul petrochimic este printre primii zece jucători de pe piaţa europeană de polimeri.

OMV Gas & Power
OMV Gas & Power este compania centrală a OMV pentru activităţile de gaze naturale şi energie şi este compusă din 3 business unituri – Supply, Marketing & Trading, Gas Logistics şi Energie. Strategia de dezvoltare sustenabilă a segmentelor de business se concentrează pe patru obiective principale: optimizarea şi lărgirea portofoliului de gaze naturale al OMV, extinderea activităţilor logistice, consolidarea continuă a activităţilor de trading gaze naturale şi distribuţie, precum şi extinderea lanţului valoric prin adăugarea activităţilor de energie. În acest mod toate procesele de-a lungul lanţului valoric  – de la explorare şi producţie, transport, depozitare şi marketing până la producţia de energie în centrale pe bază de gaz – sunt integrate în cadrul grupului. În business unitul Supply, Marketing & Trading, OMV Gas & Power şi EconGas au vândut în 2009 8,5 mld metri cubi iar Petrom Gas 4,6 mld metri cubi. Cu un volum vehiculat de 23 mld metri cubi în 2009 şi datorită extinderii portofoliul de servicii prin intermediul activităţilor de schimb de gaze naturale, Central European Gas Hub s-a dezoltat într-unul dintre cele mai importante terminale din Europa continentală. În business unitul Gas Logistics volum total transportat vândut în 2009 a fost de 75.3 mld metri cubi. În afară de aprovizionarea cu gaz natural a Austriei, sistemul de conducte al OMV transportă gaz natural în Germania, Italia, Franţa, Slovenia, Croaţia şi Ungaria. Nu în ultimul rând, prin rolul importand în cadrul proiectului Nabucco, securitatea aprovizionării cu gaze naturale va fi întărită în continuare.

RWE
RWE este una dintre cele mai importante cinci companii europene din domeniul gazelor şi electricităţii. Compania este activă în domeniul generării, comercializării, transmisiei şi furnizării de energie electrică şi gaze. Cu peste 71 000 de angajaţi la nivel global, RWE Group a înregistrat venituri de 48 miliarde euro în anul fiscal 2009. Essent, companie achiziţionată recent de RWE, a înregistrat afaceri de 9 miliarde de euro în 2008. Împreună cu Essent, RWE Group are o bază de 16 milioane de clienţi pe segmentul energie şi 8 milioane de clienţi pe segmentul gaze naturale. În prezent, RWE desfăşoară cel mai amplu program de investiţii din istoria sa, cu un volum de investiţii estimat la circa 28 miliarde de euro până în 2013. Compania devine astfel unul dintre cei mai mari investitori din Europa. Energia din surse regenerabile joacă un rol important, investiţiile în acest sector totalizând 1 miliard de euro pe an. Divizia RWE Supply&Trading este una dintre cele mai importante companii europene de trading de energie şi, cu un nivel de 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an achiziţionaţi, se situează printre cele mai importante companii din domeniul gazelor din Europa. Divizia RWE Supply&Trading este responsabilă de toate activităţile RWE Group din domeniul achiziţionării de energie pe plan extern şi vânzărilor en gros. Fiind o companie germană, Divizia RWE Supply&Trading îşi concentrează afacerile în Europa şi acţionează ca terminal al RWE Group pentru toate produsele tranzacţionate, cum ar fi energie, gaze naturale, cărbune, certificate CO2 şi petrol, în formele lor fizice sau derivate. Mai mult, compania şi-a optimizat portofoliul complet de gaze naturale ale RWE Group, de la angajamente de achiziţie şi livrare pe termen scurt, la termen lung. Cu sediul în Essen, Germania, compania are filiale şi unităţi de tranzacţionare la Londra şi Swindon (ambele în Marea Britanie) precum şi birouri & icirc;n Praga (Republica Cehă), Dubai şi Singapore. Essent Trading, care aparţine RWE Group după achiziţia în octombrie 2009, are reprezentanţe în Geneva (Elveţia) şi Den Bosh (Olanda).

TRANSGAZ
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale, Transgaz, cu sediul central în Mediaş, a fost înfiinţată în aprilie 2000, ca urmare a procesului de reorganizare a fostei companii naţionale de gaze naturale integrate vertical, Romgaz. Transgaz este deţinută în proporţie de 73,5% de către stat, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, 15% Fondul Proprietatea, în timp ce 10% dintre acţiuni au fost listate pe Bursa Română în ianuarie 2008 şi 1,5% în mai 2009. Obiectul principal de activitate este asigurarea transportului de gaze naturale, dispecerizarea gazelor naturale şi tranzitul internaţional, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale. În ultimii patru ani, cantitatea totală de gaze transportată prin intermediul sistemului naţional de transport a variat de la 15,2 mld metri cubi în 2006 până la 11,5 mld metri cubi în 2009. În prezent, Transgaz operează peste 13000 km de conducte. În 2009 cifra de afaceri a companiei a fost de 280,2 mil Euro.

Sursa: Nabucco pipeline


%d bloggers like this: